Chemicko-zpracovatelský průmysl

RAFINÉRIE

 • 2003   Pevnostní výpočet tlakové nádoby, nádrž 2515 T2
 • 2003   Pevnostní kontrola po vybroušení vady ve svaru kolony 03-C101
 • 2003   Zhodnocení stavu vařáku S1
 • 2003   Hlavní kolona 3412-C01, Pevnostní výpočet
 • 2003   Příprava vnitřní revize R01 PS 2514
 • 2016   Koroze z pohledu pevnosti na výměnících zařízení 2411-H02
 • 2016   Posouzení kolony 1310-C01 po požáru prostředky FFS
 • 2017   Vlásenka radiace– pec 2301 B01
 • 2017   Výpočet minimální tloušťky stěny resktoru 4313-R01
 • 2017   Výpočet minimální tloušťky stěny aparátů 1018 a 618
 • 2017   2515-C01 – Inspekční plán pro následné posouzení stavu kolony
 • 2017   Pec 2301 B01 – mechanické vlastnosti odebraného vzorku
 • 2018   Určení zbytkové životnosti vlásenky DN200 z 2301-B01
 • 2018   Pec 1310 B01 – IP, místo odběru vlásenky, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 2303 B01 - FFS, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 2304 B02 - FFS, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 3420 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 3420 B02 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 2302 B02 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 3620 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 3411 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 3611 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 2320 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 1320 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 1321 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 1321 B02 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 1321 B03 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 4313 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 4314 B01 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Pec 4320 B02 IP, Rafinérie Litvínov
 • 2018   Kolona C2515 C01, vyhodnocení životnosti, Rafinérie Kralupy
 • 2019   Minimální tloušťka stupačky JS 160, č.v. 6938/6341-LIST 1
 • 2019   Pec 1392 B05 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 2302 B01 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 2304 B01 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 3620 B02 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 2305 B01 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 1392 B01 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 1392 B02 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 1392 B03 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 1392 B04 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 3430 B01 – IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 2301 B01 – počáteční IP, Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 1320 B01 - FFS ke 2019, UNP Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 1321 B03 - FFS ke 2019, UNP Rafinérie Litvínov
 • 2019   Pec 2302 B02 - FFS ke 2019, UNP Rafinérie Litvínov
 • 2019   Postup provozního monitoringu kolony 2511 C01
 • 2019   IR memo (celkové shrnutí všech informací, doporučení do příští TA)
 • 2020   Pec 1320 B01 - FFS ke 2020
 • 2020   Přídavné lešení na konstrukci na ochozech kolony 1310 C01
 • 2020   Potrubí páry 42bar - IP
 • 2020   Potrubí páry 96bar - IP
 • 2020   Příprava a zajištění podkladů pro FFS vlásenek pece 1310 B01
 • 2021   Vyhodnocení hrdel na koloně 2511 C01, Rafinérie Kralupy
 • 2021   IP pro odebranou vlásenku 2320 B01, Rafinérie Kralupy
 • 2021   Pec 1310 B01 – FFS, Rafinérie Litvínov
 • 2021   Pec 3420 B01 – FFS, Rafinérie Litvínov
 • 2021   Pec 3420 B02 – FFS, Rafinérie Litvínov
 • 2021   Pec 3620 B01 – FFS, Rafinérie Litvínov
 • 2021   Příprava podkladů pro FFS 3420 C01
 • 2021   Příprava podkladů pro FFS 3420 C02
 • 2021   Nádrž 2516 T07 - FFS
 • 2021   Kolona 2515 C03 - FFS
 • 2021   Kolona 2515 C05 - FFS
 • 2021   Příprava podkladů pro FFS 2512 C01, Rafinérie Kralupy
 • 2021   Příprava podkladů pro FFS 2513 C02, Rafinérie Kralupy
 • 2021   Příprava podkladů pro FFS 2514 C02, Rafinérie Kralupy
 • 2021   1310-C01 – Inspekční plán pro následné posouzení stavu kolony
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2413-H01, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2512-H01, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2512-H02, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2512-H03, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2513-H01, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2513-H02, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2514-H01, Rafinérie Kralupy
 • 2022   IP a příprava podkladů pro FFS 2514-H02, Rafinérie Kralupy
 • 2022   1321-B01 FFS pece, Rafinérie Litvínov
 • 2022   1392-B05 FFS pece, Rafinérie Litvínov
 • 2022   2302-B01 FFS pece, Rafinérie Litvínov
 • 2022   2512-C01 FFS kolony, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2513-C02 FFS kolony, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2514-C02 FFS kolony, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2512-H02 FFS pece, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2513-H01 FFS pece, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2513-H02 FFS pece, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2514-H01 FFS pece, Rafinérie Kralupy
 • 2022   2514-H02 FFS pece, Rafinérie Kralupy
 • 2022   Minimální tloušťky stěn potrubí LP0020, LP0021, LP0008, Litvínov
 • 2022   2302-W07 FFS – určení zbytkové životnosti pláště, Rafinérie Litvínov
 • 2022   IR memo, Rafinérie Kralupy
 • 2022   Zajištění podkladů pro FFS pece 2320 B01
 • 2022   FFS pece 2320 B01, Rafinérie Litvínov
 • 2022   IP a IR mema pecí 2023, Rafinérie Litvínov
 • 2022   FFS na koloně 3420-C02, Rafinérie Litvínov
 • 2023   Nádoby MEA - aktuální stav, Rafinérie Litvínov
 • 2023   Pec 2320-B01, Výpočet převáděcího potrubí, Rafinérie Litvínov
 • 2023   Priority odběru vzorků pecí, Seznam mechanických zkoušek
 • 2023   Jednotka FCC shrnutí měření
 • 2023   2512-T08 - FFS, Rafinérie Kralupy
 • 2023   2512-T12 - FFS, Rafinérie Kralupy
 • 2023   Pec 2304 B01 – FFS pece, Rafinérie Litvínov
 • 2023   Pec 3620 B02 – FFS pece, Rafinérie Litvínov
 • 2023   2514-T05 - FFS, Rafinérie Kralupy
 • 2023   VT pecí, Rafinérie Kralupy
 • 2023   IR memo pecí 2512-H03-I, 2512-H03-II, Rafinérie Kralupy
 • 2023   IP a příprava podkladů pro FFS kolony 1321-C01, Rafinérie Litvínov
 • 2023   IP a příprava podkladů pro FFS kolony 1321-C02, Rafinérie Litvínov
 • 2023   Zhodnocení stavu a příčin deformace svazku 2320-E08, návrh úprav

nahoru

UNIPETROL

 • 2016   Posouzení kritické velikosti trhliny na plášti reaktoru R201
 • 2017   Návrh kontrol výměníku E501B pro zarážku 2017
 • 2017   Návrh kontrol výměníku E502B pro zarážku 2017
 • 2017   Návrh kontrol reaktoru R501B pro zarážku 2017
 • 2017   Návrh kontrol reaktoru R502B pro zarážku 2017
 • 2017   Návrh kontrol reaktoru R901B pro zarážku 2017
 • 2017   Výpočet kritické velikosti vady pro potrubní větev 1020, výrobna Čpavek
 • 2017   Odhad kritické velikosti trhliny na víku S201A
 • 2017   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení E501B po zarážce 2017
 • 2017   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení E502B po zarážce 2017
 • 2017   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení R501B po zarážce 2017
 • 2017   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení R502B po zarážce 2017
 • 2017   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení R901B po zarážce 2017
 • 2017   Návrh kontrol výměníku E501B pro zarážku 2018
 • 2017   Návrh kontrol výměníku E502B pro zarážku 2018
 • 2017   Návrh kontrol reaktoru R501B pro zarážku 2018
 • 2017   Návrh kontrol reaktoru R502B pro zarážku 2018
 • 2017   Návrh kontrol reaktoru R901B pro zarážku 2018
 • 2017   Vyhodnocení zjištění z měření tlouštěk na víku reaktoru DC401R
 • 2017   IP pro oblast zasaženou požárem
 • 2018   Vyhodnocení NDT kontrol po požáru
 • 2018   Návrh kontrol parovodu SY páry od kotlů K1 a K2
 • 2018   Přepočet nevyhovujících uzlů potrubí z měření 2017, EJ Záluží
 • 2018   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení E501A po zarážce 2018
 • 2018   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení E502A po zarážce 2018
 • 2018   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení R501A po zarážce 2018
 • 2018   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení R502A po zarážce 2018
 • 2018   Zhodnocení provozuschopnosti zařízení R901A po zarážce 2018
 • 2018   Vyhodnocení měření tloušťky stěny na reaktoru DC401A
 • 2018   Návrh vyztužení víka C5009 po opravě trhliny
 • 2018   IP a vyhodnocení pro kolonu C401B a C402B zasaženou požárem
 • 2018   Vyhodnocení úbytků na potrubí mezi DA101 a DA103
 • 2019   Přepočet parovodu SY z kotlů K1,2 do Y kusu
 • 2019   Návrh kontrol pro kolony C401B, C402B linky mazutu ve 4/2019, Litvínov
 • 2019   Výpočet únavy na víku C5009 po opravě trhliny. Návrh vylepšení uložení.
 • 2019   Vyhodnocení stavu zásobníku FA902 po NDT 4/2019
 • 2019   Příprava podkladů pro hodnocení potrubí Pyrotolu
 • 2019   Zbytková životnost kolony C401B, C402B linky mazutu ke 2019
 • 2019   Přepočet potrubí SY páry na mostě K
 • 2019   Pyrotol, linka P9018, kritická místa
 • 2019   Hrdla reaktorů DC901,902,903 linky pyrotolu
 • 2019   Analýza vady ve dnu kolony DA 406
 • 2019   Výpočet přeplátování kolony DA 104
 • 2019   Vyhodnocení stavu linky pyrotolu
 • 2020   Vyhodnocení tlouštěk patek žebříků a plošin kolony DA401
 • 2020   IP0 pro linku P9015 pyrotolu,
 • 2020   IP0 pro linku P9016 pyrotolu,
 • 2020   IP0 pro linku P9017 pyrotolu,
 • 2020   Pyrotol, linka 300 P9018, přepočet životnosti
 • 2020   Pyrotol, linka P9019A, výpočet a návrh uložení
 • 2020   Pyrotol, linka P9019, výpočet a návrh uložení
 • 2020   Pyrotol, linka P9014, výpočet a návrh uložení
 • 2020   Pyrotol, hrdlo HIII výměníku EA902, výpočet životnosti
 • 2020   Stav uložení potrubí parovodu
 • 2020   Vyhodnocení měření na 80 SY4001 320C6 a 350 P 4023-40B2
 • 2020   Zpracování dat z TA2020 pro linky pyrotolu P9018, 9019, 9014
 • 2020   Zpracování dat z TA2020 pro linky pyrotolu P9015, 9016, 9017
 • 2020   Vyhodnocení měření na reaktorech R 211
 • 2020   Vyhodnocení měření na kolonách C401A, C402A a C401B, C402B
 • 2021   Vyhodnocení měření na reaktoru DC401Ah ze 2/2021
 • 2021   Vyhodnocení kritických míst parovodu po ztrátě montážního předpětí
 • 2021   Vyhodnocení měření na reaktorech R 211
 • 2021   Výpočet a posouzení samosvorného uložení
 • 2021   Zpracování provozních dat linky pyrotolu za období 2020
 • 2021   Doporučená tloušťka komponent reaktorů pyrotolu DC 901, 902, 903
 • 2021   Uložení potrubí větve 012-SPH-FWD-105-A, Čpavek
 • 2021   IP0 pro linku 9018, IP pro linky VTO pro odstávku 3/2023
 • 2021   Požadavky na zadávací dokumentaci z hlediska sledování životnosti
 • 2021   MKP výpočet T-kusů a ohybů linky pyrotolu
 • 2021   As-built stav potrubí pyrotolu P9016, P9017, P9019
 • 2021   Posouzení vad ve svarech potrubí GSA
 • 2022   Zpracování provozních dat linky pyrotolu za období 2021
 • 2022   MKP výpočet T-kusů a ohybů linky pyrotolu P9015
 • 2022   As-built stav potrubí pyrotolu P9015
 • 2022   Vyhodnocení zjištění na konvektivní části pece BA 901 linky Pyrotolu
 • 2022   Vyhodnocení navržených úprav na kolenu, matici, Čpavek
 • 2022   Vyhodnocení stavu uložení na potrubí 100-P-2021-25B2 Příčina havárie
 • 2022   Vyhodnocení stavu nádrže FB-105
 • 2022   Vyhodnocení vad na potrubí 300-40-GSA-800-026
 • 2022   Vyhodnocení vad adsorbérech DA-303Ax,Bx,Cx,Dx
 • 2022   Vyhodnocení únavy na Adsorberech 2 H 2001 X - 2 H 2004 X
 • 2022   Inspekční plán parovodu od kotlů K4, K5 do připojení na lyře na mostu K
 • 2022   Výpočet mezního stavu porušení integrity kolena DN 350
 • 2022   Vyhodnocení dožití kolony C402B linky mazutu
 • 2023   Výpočet potrubí 350 P-4023-40B2
 • 2023   Pyrotol linka P9015, přepočet
 • 2023   Zpracování provozních dat linky pyrotolu za období 2022
 • 2023   IP VTO na zarážku 2024
 • 2023   IP0 pro linku 9014, 9014A, 9019, 9019A
 • 2023   Kotel K2 - IP
 • 2023   Výměník EA902, výpočet únavového poškození
 • 2023   Reaktor R 101, napjatost
 • 2023   Kolona C402 - vyhodnocení změřených tlouštěk
 • 2023   Vyhodnocení vady na Absorbéru 2H2004X
 • 2023   Vyhodnocení vady potrubí okružního plynu
 • 2023   Vyhodnocení měření UTT na koloně DA406
 • 2023   Vyhodnocení vady na plášti R-301-NH3
 • 2023   Kotlové těleso KT K2, napjatost, únava

nahoru

LOVOCHEMIE

 • 2002   Kulový zásobník “b” čpavku, Posouzení možností oprav trhlin
 • 2005   Vnitřní revize po opravě
 • 2005   Posouzení možných příčin havárie spalovací turbiny st 1ch
 • 2005   Protokol o vnitřní revizi tlakové nádoby
 • 2006   Vyjádření k možnosti posunutí termínu vnitřní revize tlakové nádoby
 • 2007   Protokol o vnitřní revizi tlakové nádoby – před předáním k opravě
 • 2008   Poruchy na turbíně na kd 5
 • 2008   Posuvy sloupů nosné ocelové konstrukce
 • 2008   Ztráta integrity přehříváku kotle kd6
 • 2008   Plášť kotle kd6 v místě poruchy trubek přehříváku
 • 2008   Lokální přehřátí trubek přehříváku
 • 2009   Posouzení materiálu korečků hlavního elevátoru s 1820 výrobny lavIII
 • 2009   Chladicí buben. Trhliny v plášti
 • 2009   Válec, Stanovení materiálu a jeho stavu
 • 2009   Hodnocení vzorku materiálu
 • 2009   Defektoskopická kontrola chladicího bubnu
 • 2009   Měření tlouštěk stěny válcového pláště sušicího bubnu
 • 2009   Posouzení trubek přehříváku
 • 2009   Výpočet pláště a odhad životnosti sušicího bubnu
 • 2009   Posouzení trubky z chladiče kondenzátoru e3306
 • 2010   Trubkový svazek parního ohříváku vzduchu e2000 výrobny lavIII
 • 2010   Prohnutí nosníků pod síty katalyzátoru na kd-5
 • 2010   Pevnostní přepočet nosníku pod síty katalyzátoru na kd-5
 • 2010   Posouzení trubky 9/22 z výměníku e3306
 • 2010   Měření tlouštěk stěny válcového pláště sušicího bubnu
 • 2010   Havárie kompresoru rik 100-5
 • 2010   Poškození věnce bubnu d1701
 • 2010   Trubka 33/16 z výměníku e 3310 vyjmutá v roce 2010
 • 2010   Posouzení článků řetězu a korečků hlavního elevátoru
 • 2010   Kontrola vzorků materiálu
 • 2011   Posouzení článků řetězu
 • 2011   Podklady pro objednávku nových nádrží 4a a 4c v lovochemii
 • 2011   Kontrola materiálu ventilů xpv 1701 a xpv 1702
 • 2011   Lom předlohového hřídele drtiče
 • 2011   Vliv CL na korozi ventilů
 • 2011   Posouzení ok řetězu s úpravou dacromet před instalací na elevátor
 • 2011   Posouzení ok řetězu od firmy rud před instalací na elevátor
 • 2011   Chladicí buben. Kontrola pláště
 • 2011   Posouzení stavu materiálu na vnějším povrchu trubek přehříváku kotle kd6
 • 2011   Posouzení stavu skříní a vík ts kd5
 • 2011   Stav neutralizátoru r1201
 • 2011   Trubky výměníku e3320
 • 2011   Havárie sila agroport
 • 2011   Zhodnocení stavu ocelové konstrukce granulační věže jih
 • 2011   Posouzení ok řetězu s úpravou dacromet po třech měsících provozu
 • 2011   Podklady pro opravu sila v agroport
 • 2011   Posouzení ok řetězu s úpravou dacromet po pěti měsících provozu
 • 2011   Hřídel čerpadla meta
 • 2012   Posouzení svorníku m27
 • 2012   Posouzení trubkovnice plynového kotle rendamax
 • 2012   Soupis požadavků pro poptávku dodavatele
 • 2012   Vana granulátoru
 • 2012   Kontrola chladicího bubnu
 • 2012   Svařovaná výsypka sila
 • 2012   Posouzení zvýšení výkonu bubnu
 • 2012   Vliv zvýšení otáček bubnu na jeho životnost
 • 2013   Náhrada víka odparky
 • 2013   Výpočtové posouzení napěťového stavu v obvodovém svaru
 • 2013   Místní šetření stavu aparátů na výrobně npk
 • 2013   Kontrola stavu pláště sušicího bubnu 133/d54
 • 2013   Kontrola plášťů rozkládacích nádrží 133/u4a až d
 • 2013   Příčina poruchy sušicího bubnu d1701 výrobny lav iii
 • 2013   Matice km montážní postup
 • 2014   Materiál kladky sušicího bubnu
 • 2014   Pojistný ventil pružinový v.č.1315111
 • 2014   Oprava víka odparky - hodnocení
 • 2014   Zhavarovaný uhelný mlýn tb 14
 • 2014   Náhrada materiálu čepu se závitem z uhelného mlýna tb14
 • 2014   Trhliny pláště meziprostoru aparátu kawag
 • 2014   Žíhání bubnu na výrobně lv
 • 2014   Ndt posouzení trubek přehříváku kd6
 • 2014   Materiály pro stavbu výrobny da a ugl
 • 2014   Vzorky použitých materiálů vybraných aparátů
 • 2014   Materiály pro stavbu výrobny da a ugl
 • 2014   Havárie uhelného mlýna
 • 2015   Kladivo z kladivového mlýna
 • 2015   Trhliny v návaru válců drtiče dvu 630x1500
 • 2015   Rozpis minimálního počtu svědečných vzorků
 • 2015   Kontrola kompenzátorů na lv – studený stav
 • 2015   Měření a hodnocení zásobníků ks v2010
 • 2015   Reakce na vyjádření zhotovitele a navržené opravy zásobníků ks v2010
 • 2015   Ocelová konstrukce stáčecí plošiny kyseliny sírové
 • 2015   Porucha ocelové konstrukce sila t1720
 • 2015   Články nosných řetězů elevátoru b 1820 lav iii
 • 2015   Šrouby ocelové konstrukce sila t1720
 • 2015   Kontrola vzorku materiálu odebraného z průlezu kolony m5353
 • 2016   Nedestruktivní kontrola koše kotle na kd6
 • 2016   Přepočet šroubů elevátoru b1820 výrobny laviii
 • 2016   Zhodnocení náhodně vyjmutého korečku elevátoru b1820 výrobny laviii
 • 2016   Materiály na výrobně síranu amonného
 • 2016   Nedestruktivní kontrola koše kd6
 • 2016   Nedestruktivní kontrola koše kotle na kd 6
 • 2016   Poškození korečků hlavního elevátoru s 1820 výrobny laviii
 • 2016   Stav řetězu instalovaného v květnu 2015 na elevátor b1820 výrobny laviii
 • 2016   Porucha turbíny na kd5
 • 2016   Porucha turbíny na kd5
 • 2017   Kontrola chladicího bubnu
 • 2017   Opotřebení čerpadla břečky hnojiv p3232
 • 2018   Porovnání haynes 230 a alloy 617 z pohledu jejich možné záměny
 • 2018   Výpočtový odhad vazby mezi povrchovou teplotou příruby kotle kd6 a teplotou na její vnitřní straně
 • 2018   Modelování dějů u hlavní příruby na kotli kd6
 • 2018   Lom hřídele nosné rolny sušicího bubnu
 • 2018   Zjištění příčiny poškození míchadla reaktoru u3210 na provozu ugl
 • 2018   Zjištění stavu komponentů řetězu a korečků z hlavního elevátoru
 • 2018   Vzorky materiálu z jednotlivých vybraných aparátů výrobny sa
 • 2018   Návrh korozních přídavků a přídavků na erozi k vybraným aparátům
 • 2018   Umístění materiálových vzorků ve vybraných aparátech výrobny sa
 • 2018   Řetěz hero - mechanické vlastnosti odebraného vzorku
 • 2019   Porovnání mechanických vlastností 2 materiálů kladiv drtiče ugl
 • 2018   Zjištění příčiny opakované degradace napájecích čerpadel výrobny kd5
 • 2018   Materiálová analýza plazmového návaru nových lopatek míchadla u3210
 • 2019   Výběr materiálového provedení axiálního čerpadla p6135
 • 2019   Matematický model nových korečků elevátorů ihf pro logistiku ugl
 • 2019   Svědečné a korozní vzorky pro druhou část intenzifikace kd6
 • 2019   Podklady pro zadání soudně znaleckého posudku na zjištění příčiny vzniku netěsností mezi trubkovnicí a trubkami výměníku e3204 kotle kd6

nahoru

LINDE

 • 2017   Posouzení zbytkové životnosti zásobníků 166 m3
 • 2019   Návrh kontrol zásobníků v.č. 160551, 160552,160553 ke 2019
 • 2019   Vyhodnocení stavu zásobníků v.č. 160551, 160552,160553 ke 2019
 • 2021   Návrh kontrol zásobníků v.č. 160551, 160552,160553 ke 2021
 • 2021   Vyhodnocení stavu zásobníků v.č. 160551, 160552,160553 ke 2021
 • 2023   Zásobníky kyslíku a dusíku. Technická podpora
 • 2023   Vyhodnocení stavu zásobníků v.č. 160551, 160552, 160553 ke 2023

nahoru

FOSFA

 • 2022   Technická pomoc při výběru čerpadel - posouzení nabídek

nahoru

VITERRA

 • 2022   Technické zhodnocení stavu a životnosti extraktoru
 • 2023   Vyhodnocení konstrukčních úprav extraktoru

nahoru

NAFTA GBELY

 • 2002   Posouzení stavu dna reaktoru č.2180
 • 2002   Společný separátor s31
 • 2002   Měřicí separátor ts 31
 • 2002   Nepřímý ohřev plynu oh320
 • 2002   Dea-desorbér v-103
 • 2002   Zásobník nemrznoucí směsi znz 322
 • 2002   Odplyňovač tegu v zsg2
 • 2002   Odplyňovač tegu v zsg3
 • 2002   Rekoncentrační kotel ze zsg1
 • 2002   Společný separátor ze zsg2
 • 2002   Společný separátor ze zsg3
 • 2002   Absorpční kolona ze zsg2
 • 2002   Absorpční kolona ze zsg3
 • 2002   Nádrž na metanol č. 28 832
 • 2002   Nepřímý ohřev plynu ze zsg2
 • 2002   Nepřímý ohřev plynu ze zsg3
 • 2002   Nádrž na metanol č. 28 833
 • 2002   Nádrž na metanol č. 28 835
 • 2002   Nádrž na glykol
 • 2002   Nádrž na ložiskovou vodu
 • 2003   Potrubí zsg 4
 • 2003   Posouzení horního dna reaktoru a 101, v. č. 2180
 • 2003   Pevnostní výpočet trubkové sekce vzduchového chladiče zemního plynu
 • 2003   Společný separátor hp 5081
 • 2003   Skladovací nádrž na metanol ev. Č. 52636924
 • 2003   Nádrž na metanol invent. č. 52636919
 • 2003   Nádrž na metanol invent. č. 52636926
 • 2003   Absorpční kolona
 • 2003   Zhodnocení nastavení závěsů části teplovodu
 • 2004   Pevnostní výpočet oblasti vstupního a výstupního hrdla absorpční kolony
 • 2004   Předehřev kapaliny v.č. 863
 • 2004   Vertikální separátor js800jt64
 • 2004   Dělicí separátor gazolin – voda fs, v.č. 789
 • 2004   Výměník tepla js 350, jt 140
 • 2004   Dělicí separátor gazolin – voda fm, v.č. 791
 • 2004   Dělící separátor gazolin – glykol e1, v.č. 790
 • 2004   Drip d – 4, v.č. 805
 • 2004   Dělící separátor gazolin – glykol e2, v.č. 792
 • 2004   Stabilizační separátor g2
 • 2005   Rekoncentrační stanice teg
 • 2005   Sekcionárny chladič, základní rozměry
 • 2005   Protokol o vnitřní revizi tlakové nádoby
 • 2007   Protokol o výchozí revizi tlakové nádoby
 • 2009   Protokol o vnitřní revizi tlakové nádoby – před předáním k opravě

nahoru

ARCELOR MITTAL

 • 2017   Posouzení spolehlivosti vybraných komponent bloku N12T

nahoru

PARAMO

 • 2001   Propanový zásobník 04-H-16
 • 2001   VT předehřívač 04-e-06
 • 2001   VT asfaltová kolona 04-c-04
 • 2001   VT olejová kolona 04-c-02
 • 2001   NT předehřívač 04-e-05
 • 2001   Extrakční kolona 04-c-01
 • 2001   NT olejová kolona 04-c-03
 • 2001   NT asfaltová kolona 04-c-05
 • 2005   Posouzení možnosti vzniku trhlin v katalyzačních trubkách pece 41a-01

nahoru

MONDI

 • 2018   Ložisko s děleným vnitřním kroužkem
 • 2018   Kontrola materiálu odbočky z parovodu k polnici
 • 2019   Hodnocení stavu závěsného lana třídiče štěpky
 • 2021   Převáděcí potrubí DN700, vibrace na Kamyru VKV-E
 • 2021   Pevnostní kontrola kotevních šroubů vykladače
 • 2022   Inspekční plán nádrže VKV-C
 • 2022   Doporučení pro údržbu nádrže VKV-C
 • 2022   Návrh řešení pro snížení kmitání potrubí sukovníku
 • 2022   Inspekční plán nádrže VKV-D
 • 2023   Nádrž VKV-D, aktuální stav
 • 2023   Statická analýza pláště nádrže VKV D, přestavba na Blow tank
 • 2023   Statická analýza vařáku KAMYR pro varianty Arlet a Andritz
 • 2023   Přehodnocení VKV-D, blow tank
 • 2023   Únosnost pláště při demontáži
 • 2023   Namáhání primárního suportu při atypickém použití

nahoru

zpět na Reference