Jaderná energetika

Přehled

ETE|EMO|SÚJB|ÚJV Řež

ETE

 • 1993   Geometrické podklady pro výpočet vodoproudého čerpadla
 • 1993   Geometrické podklady pro výpočet chladiče doplňovací vody
 • 1993   Geometrické podklady pro výpočet lapače filtračních částic
 • 1993   Výpočet základních rozměrů LAPAČ IONEXU
 • 1993   Výpočet základních rozměrů . FILTR IONTOVÝ
 • 1993   Kontrolní výpočet. FILTR IONTOVÝ
 • 1993   Výpočet olejového filtru
 • 1993   Výpočet vysokoteplotního filtru
 • 1993   Výpočet chladiče odplyňovače bórové vody
 • 1993   Výpočet olejové nádrže doplňovacího čerpadla
 • 1993   Výpočet chladiče oleje olejového systému doplňovacího čerpadla
 • 1993   Výpočet chladiče organisovaných úniků
 • 1993   Výpočet základních rozměrů vodoproudého čerpadla
 • 1994   Výpočet základních rozměrů filtru iontového 1.5
 • 1994   Kontrolní výpočet. Lapač ionexu 1.31
 • 1994   Předběžný výpočet . Filtr iontový 1.5
 • 1994   Výpočet základních rozměrů lapače filtračních částic
 • 1994   Výpočet základních rozměrů olejového filtru
 • 1994   Výpočet základních rozměrů chladiče doplňovací vody
 • 1994   Výpočet základních rozměrů chladiče organisovaných úniků
 • 1994   Přehled zpráv o výpočtech LAPAČ IONEXU 1.31
 • 1994   Přehled zpráv o výpočtech filtru iontového 1.30
 • 1994   Kontrolní výpočet olejové nádrže doplňovacího čerpadla
 • 1994   Výpočet základních rozměrů olejové nádrže doplňovacího čerpadla
 • 1994   Přehled zpráv o výpočtech olejové nádrže doplňovacího čerpadla
 • 1995   Kontrolní výpočet filtru iontového
 • 1995   Výpočet základních rozměrů vysokoteplotního (mechanického) filtru
 • 1995   Kontrolní výpočet olejového filtru
 • 1995   Výpočet základních rozměrů chladiče oleje
 • 1995   Přehled zpráv o výpočtech olejového filtru
 • 1996   Výpočet základních rozměrů nádrže organizovaných úniků
 • 1996   Kontrolní výpočet nádrže organizovaných úniků
 • 1996   Kontrolní výpočet chladiče oleje
 • 1996   Kontrolní výpočet chladiče doplňovací vody
 • 1996   Kontrolní výpočet filtru iontového
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech chladiče oleje
 • 1996   Výpočet základních rozměrů. Předřazený ventilační filtr OTS 60 N 101
 • 1996   Výpočet základních rozměrů. Olejový filtr destilátu OTX 04 N 101
 • 1996   Výpočet základních rozměrů. Olejový filtr destilátu OTX 04 N 102
 • 1996   Kontrolní výpočet . Lapač filtračních částic
 • 1996   Výpočet základních rozměrů Ejektoru
 • 1996   Kontrolní výpočet vysokoteplotního filtru
 • 1996   Kontrolní výpočet Ejektoru
 • 1996   Výpočet dopravního čerpadla destilátu
 • 1996   Výpočet základních rozměrů předřadného čerpadla
 • 1996   Kontrolní výpočet předřadného čerpadla
 • 1996   Kontrolní výpočet. Předřazený ventilační filtr OTS 60 N 101
 • 1996   Kontrolní výpočet. Olejový filtr destilátu OTX 04 N 101
 • 1996   Kontrolní výpočet. Olejový filtr destilátu OTX 04 N 103
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech ejektoru
 • 1996   Výpočet základních rozměrů elektroohříváku
 • 1996   Výpočet čerpadla destilátu
 • 1996   Výpočet základních rozměrů FRO
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech chladiče doplňovací vody
 • 1996   Výpočet čerpadla dekanátu
 • 1996   Kontrolní výpočet elektroohříváku
 • 1996   Kontrolní výpočet FRO
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech nádrže organizovaných úniků
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech lapače filtračních částic
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech vysokoteplotního (mechanického) filtru
 • 1996   Kontrolní výpočet chladiče odplyňovače bórové vody
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech předřadného čerpadla
 • 1996   Výpočet recirkulačního čerpadla RAO
 • 1996   Výpočet dávkovacího čerpadla RAO
 • 1996   Výpočet dopravního čerpadla sorbentů
 • 1996   Výpočet základních rozměrů chladiče odplyňovače bórové vody
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech olejového filtru destilátu OTX 04 N 101
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech olejového filtru destilátu OTX 04 N 102
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech elektroohříváku
 • 1996   Přehled zpráv o výpočtech předřazeného ventilačního filtru
 • 1997   Přehled zpráv o výpočtech chladiče odplyňovače bórové vody
 • 1997   Přehled zpráv o výpočtech filmové rotorové odparky 0TX 03 W101
 • 1997   Výpočet základních rozměrů čerpadla bazénu vyhořelého paliva
 • 1997   Kontrolní výpočet rozměrů čerpadla bazénu vyhořelého paliva
 • 1997   Přehled zpráv o výpočtech čerpadla bazénu vyhořelého paliva
 • 1997   Kontrolní výpočet vodoproudého čerpadla
 • 1997   Přehled zpráv o výpočtech vodoproudého čerpadla
 • 1997   Sběrná nádrž destilátu
 • 1997   Sběrná nádrž destilátu
 • 1997   Sběrná nádrž destilátu 0 tx 04 b101
 • 1998   Výpočet základních rozměrů vysokotlakého doplňovacího čerpadla
 • 1998   Kontrolní výpočet vysokotlakého doplňovacího čerpadla
 • 1998   Lapač ionexových částic - podrobný výpočet přírubových spojů
 • 1998   Kontrolní výpočet lapače ionexových částic
 • 1998   Kontrolní výpočet chladiče doplňovací vody
 • 1998   Kontrolní výpočet chladiče doplňovací vody
 • 1998   Kontrolní výpočet kationtového a aniontového filtru
 • 1999   Výpočet základních rozměrů elektroohříváku
 • 1999   Doplněk k výpočtu odparky
 • 1999   Přehled zpráv o výpočtech elektroohříváku
 • 1999   Kontrolní výpočet chladiče oleje
 • 1999   Přehled zpráv o výpočtech vysokotlakého doplňovacího čerpadla
 • 1999   Přepočet nosné konstrukce elektroohříváku podle skutečného provedení
 • 1999   Podklady pro zpracování průkazné dokumentace
 • 1999   Kontrolní výpočet pomocné ocelové konstrukce olejových filtrů
 • 1999   Výpočet základních rozměrů předřazeného čerpadla 2TK21,22,23D02
 • 1999   Kontrolní výpočet čerpadla pro odběr vzorků.
 • 1999   Kontrolní výpočet předřazeného čerpadla TK 21, 22,23
 • 1999   Kontrolní výpočet olejového filtru doplňovacího čerpadla
 • 1999   Kontrolní výpočet chladiče organizovaných úniků 1TY10W01
 • 1999   Přehled zpráv o výpočtech chladiče organizovaných úniků
 • 2000   Ejektor - zatížení od skutečného stavu potrubí
 • 2000   Předřazený ventilační filtr – zatížení od skutečného stavu potrubí
 • 2000   Sběrné nádrže destilátu - zatížení pro skutečný stav potrubí
 • 2000   Olejový filtr destilátu - zatížení od skutečného stavu potrubí
 • 2000   Lapač filtračních částic - zatížení pro skutečný stav potrubí
 • 2000   Přehled zpráv o výpočtech předřazeného čerpadla 2TK 21,22,23 D02
 • 2000   Olejový filtr destilátu – zatížení od skutečného stavu potrubí
 • 2000   Výpočet vysokoteplotního mechanického filtru - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Výpočet filmové rotorové odparky - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Výpočet recirkulačního čerpadla RAO - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Výpočet dávkovacího čerpadla RAO - zatížení pro skutečný stav potrubí
 • 2000   Výpočet kationtového a aniontového filtru - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Filtr iontový - zatížení pro skutečný stav potrubí
 • 2000   Výpočet Chladič organizovaných úniků - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Výpočet kationtového a aniontového filtru - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Výpočet předřadného čerpadla - zatížení od skutečného stavu potrubí
 • 2000   Výpočet čerpadla chlazení vody bazénu - zatížení od skutečného stavu
 • 2000   Elektroohřívák TS14W01, TS15W01
 • 2000   Výpočet olejového filtru doplňovacího čerpadla - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Výpočet Lapač ionexových částic - zatížení pro skutečný stav
 • 2000   Kontrolní výpočet olejové nádrže – zatížení od skutečného stavu
 • 2000   Kontrolní výpočet nádrže organizovaných úniků – zatížení od skutečného
 • 2000   Výpočet základních rozměrů chladiče oleje pro upřesněné parametry
 • 2000   Výpočet chladiče oleje pro skutečný stav
 • 2000   Chladič doplňovací vody 1tk11w01 výpočet základních rozměrů
 • 2000   Úprava zesílení mostů trubkového dopravníku
 • 2000   Přehled zpráv: nádrž org. Úniků 1TY20B01
 • 2000   Kontrolní výpočet chladiče doplňovací vody
 • 2000   Kontrolní výpočet chladiče doplňovací vody
 • 2000   Chladič doplňovací vody. geometrické podklady pro výpočet
 • 2000   Posouzení vlivu teplotního šoku na životnost filtrů 1 TC 10/20/30 N01
 • 2000   Přehled zpráv o výpočtech chladiče doplňovací vody
 • 2000   chladič doplňovací vody 1tk70w02 výpočet základních rozměrů
 • 2000   chladič doplňovací vody. geometrické podklady pro výpočet
 • 2000   Přehled zpráv o výpočtech chladiče doplňovací vody
 • 2001   Kontrolní výpočet chladiče doplňovací vody
 • 2001   Kontrolní výpočet chladiče oleje 2TK91,92,93W01,W02
 • 2001   Kontrolní výpočet Chladiče organizovaných úniků
 • 2001   Kontrolní výpočet nádrže organizovaných úniků
 • 2001   Kontrolní výpočet vysokoteplotního mechanického filtru
 • 2001   Kontrolní výpočet lapače filtračních částic 2TC10,20,30,40B01
 • 2001   Kontrolní výpočet vodoproudého čerpadla
 • 2001   Kontrolní výpočet vysokotlakého doplňovacího čerpadla
 • 2001   Chladič oleje - základní rozměry
 • 2001   Kontrolní výpočet chladiče oplyňovače bórové vody
 • 2001   Výpočet základních rozměrů kationtového a aniontového filtru - přetěsnění
 • 2001   Výpočet kationtového a aniontového filtru
 • 2001   Dodatek k výpočtu základních rozměrů předřazeného čerpadla
 • 2001   Dodatek ke kontrolnímu výpočtu předřazeného čerpadla
 • 2001   Přehled zpráv o výpočtech chladiče odplyňovače bórové vody
 • 2001   Přehled zpráv o výpočtech vysokotlakého doplňovacího čerpadla
 • 2001   Lapač ionexových částic - zatížení pro skutečný stav potrubí
 • 2001   Chladiče oleje 2tk91,92,93w01,w02 (přehled průkazné dokumentace)
 • 2001   Lapače ionexových částic (přehled průkazné dokumentace)
 • 2001   Chladiče organizovaných úniků (přehled průkazné dokumentace)
 • 2001   Lapače filtračních částic 2tc10,20,30,40b01
 • 2001   Olejové nádrže 2 TK 91,92,93 B01 (Přehled průkazné dokumentace)
 • 2001   Olejové nádrže - přetěsnění přírubového spoje H1
 • 2001   Vysokoteplotního mechanického filtru 2 TC 10, 20, 30, 40 N01
 • 2001   Nádrže organizovaných úniků (Přehled průkazné dokumentace)
 • 2001   Vodoproudého čerpadla 2tq11,21,31d02 (přehled průkazné dokumentace)
 • 2001   Olejový filtr doplňovacího čerpadla - přetěsnění přírubových spojů
 • 2001   Olejový filtr doplňovacího čerpadla (přehled průkazné dokumentace
 • 2002   Posouzení vlivu na životnost PSK a VTRZR
 • 2018   Posouzení potrubí - Věžová voda studená v ETE

nahoru

EMO

 • 1997   Seizmický projekt - CHLADIČ ROZTOKU H3BO3 -1KTA 21,41,61 BC01
 • 1997   Seizmický projekt - Vodoproudé čerpadlo - 1 JMN 22, 42, 62 AP 01
 • 1997   Seizmický projekt - DESKA NAD VÝMĚNÍKY - 1KBF10JS02
 • 1997   Seizmický projekt - STÍNÍCÍ PŘEKRYTÍ NAD FILTRY- 1KBF10JS01
 • 1997   Výměník okruhu chlazení bazénu 1FAKK11BC01, 1FAK12BC01
 • 1997   Seizmický projekt - ODKALOVAČ - 1FAK15BB01
 • 1998   NTS tlaková nádoba
 • 1998   Seizmický projekt - OCELOVÉ LÁHVE - 1QJR86BB01,02 a 1QJS15BB01,02
 • 1998   Seizmický projekt - CHLADIČ PLYNU - 1KPL10,50BC04
 • 1998   Seizmický projekt - ZEOLITOVÝ FILTR - 7KPM21,22,41,42,61,62BT01
 • 1998   Seizmický projekt - Chladič plynu - 1 KPL 10, 50 BC 02
 • 1998   Seizmický projekt - Samočisticí filtr - 7 KPM 20, 40, 60 BT 01
 • 1998   Seizmický projekt - NÁDRŽ - HYDROUZÁVĚR -1KPL 10,50 BB05
 • 1997   Seizmický projekt - CHLADIČ ROZTOKU H3BO3 -1KTA 21,41,61 BC01
 • 1997   Seizmický projekt - Vodoproudé čerpadlo - 1 JMN 22, 42, 62 AP 01
 • 1997   Seizmický projekt - DESKA NAD VÝMĚNÍKY - 1KBF10JS02
 • 1997   Seizmický projekt - STÍNÍCÍ PŘEKRYTÍ NAD FILTRY- 1KBF10JS01
 • 1997   Výměník okruhu chlazení bazénu 1FAKK11BC01, 1FAK12BC01
 • 1997   Seizmický projekt - ODKALOVAČ - 1FAK15BB01
 • 1998   NTS tlaková nádoba
 • 1998   Seizmický projekt - OCELOVÉ LÁHVE - 1QJR86BB01,02 a 1QJS15BB01,02
 • 1998   Seizmický projekt - CHLADIČ PLYNU - 1KPL10,50BC04
 • 1998   Seizmický projekt - ZEOLITOVÝ FILTR - 7KPM21,22,41,42,61,62BT01
 • 1998   Seizmický projekt - Chladič plynu - 1 KPL 10, 50 BC 02
 • 1998   Seizmický projekt - Samočisticí filtr - 7 KPM 20, 40, 60 BT 01
 • 1998   Seizmický projekt - NÁDRŽ - HYDROUZÁVĚR -1KPL 10,50 BB05
 • 1998   Seizmický projekt - ADSORBÉR - 7KPM20,40,60BT02
 • 1998   Seizmický projekt - Odlučovač vlhkosti - 1KPL10(50)BB01
 • 1998   Seizmický projekt - Odlučovač vlhkosti - 7KPM20,40,60BB01
 • 1998   Seizmický projekt - Chladič organizovaných úniků - 1KTA11BC01
 • 1998   Seizmický projekt - JODOVÝ FILTR - 7KPM20BT03
 • 1999   Pevnostní výpočet - seizmická zatížení DESKA NAD VÝMĚNÍKY
 • 1999   Pevnostní výpočet - seizmická zařízení STÍNÍCÍ PŘEKRYTÍ NAD FILTRY
 • 1999   Pevnostný výpočet - seizmické zaťaženie OCELOVÉ LÁHVE
 • 1999   Pevnostní výpočet - seizmická zatížení CHLADIČ PLYNU
 • 1999   Seizmický projekt - Chladič plynu - 2 KPL 10, 50 BC 02
 • 1999   Seizmický projekt - Chladič organizovaných úniků - 2KTA11BC01
 • 1999   Seizmický projekt - Odlučovač vlhkosti - 2KPL10(50)BB01
 • 1999   Seizmický projekt - Tepelný výměník chlazení - 2FAK11(12)BC01
 • 1999   Seizmický projekt - CHLADIČ ROZTOKU H3BO3 2KTA 21,41,61 BC01
 • 1999   Seizmický projekt - NÁDRŽ - HYDROUZÁVĚR -2KPL 10,50 BB05
 • 1999   Pevnostní výpočet - seizmická zatížení ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁK
 • 1999   Seizmický projekt - TLUMÍCÍ NÁDRŽ 2KPL10,50BB02, 2KPL10,50BB03
 • 1999   Vodoproudé čerpadlo 2JMN22,42,62APO1
 • 1999   PEVNOSTNÍ VÝPOČET - SEIZMICKÁ ZATÍŽENÍ KONTAKTNÍ APARÁT
 • 1999   PEVNOSTNÍ VÝPOČET - SEIZMICKÁ ZATÍŽENÍ ODKALOVAČ
 • 1999   Seizmický projekt - TECHNOLOGICKÁ PLOŠINA 2KTA26BQ19 - OK19
 • 2000   Pevnostní výpočet - seizmická zatížení DESKA NAD VÝMĚNÍKY
 • 2000   Pevnostní výpočet - seizmická zatížení DESKA NAD VÝMĚNÍKY
 • 2000   STÍNÍCÍ PŘEKRYTÍ NAD FILTRY -1KBF10JS02
 • 2000   STÍNÍCÍ PŘEKRYTÍ NAD FILTRY -2KBF10JS02
 • 2001   DESKA NAD VÝMĚNÍKY -1,2KBF10JS01, režim LOCA havárie
 • 2009   Odparka 8KDA1B30AT001 (M8004)
 • 2009   Doodparka 8KDA1B31BC002 (M8008)
 • 2009   Deflegmátor (M8008)

nahoru

SÚJB

 • 2017   Hodnocení dokumentace k plánovanému projektu héliové smyčky reaktoru
 • 2017   Hodnocení dokumentace k plánovanému projektu superkritické smyčky
 • 2018   Expertní podpora SÚJB při hodnocení dokumentace k plánovaným projektům héliové a superkritické smyčky reaktoru LVR-15
 • 2019   Hodnocení metodiky program řízeného stárnutí „nízkocyklová únava na JE"
 • 2019   Posouzení vyhodnocování únavového poškození zařízení českých JE
 • 2019   Hodnocení dokumentace k plánovanému projektu héliové smyčky
 • 2019   Hodnocení dokumentace k plánovanému projektu superkritické smyčky

nahoru

ÚJV Řež

 • 1995   Statický výpočet potrubí primárního okruhu reaktoru LVR 15
 • 1995   Výpočet vlastních kmitů potrubí primárního okruhu reaktoru LVR 15
 • 2002   Rotační tuhost uložení potrubí DN630/25 u dělící stěny s mezistrojovnou
 • 2002   Rotační tuhost uložení potrubí DN426x24 u dělící stěny s mezistrojovnou
 • 2003   CEA thermal test Finite element calculations
 • 2004   Rotační tuhost uložení potrubí páry JE
 • 2004   Rotační tuhost uložení potrubí páry JE
 • 2004   Rotační tuhost uložení potrubí napájecí vody JE
 • 2006   Dynamická odezva vytěsnitele kanálu reaktoru LVR-15
 • 2013   Čerpadlo doplňování a borové regulace CN50-135 průkazná dokumentace
 • 2013   Čerpadlo odpadních vod meta plus2-yc průkazná dokumentace

nahoru

zpět na Reference