Klasiská energetika a teplárenství

Přehled

ČEZ|El. Opatovice

ČEZ

 • 1994   Popis VST kotle K1 ECH z hlediska významu jednotkové netěsnosti
 • 1994   Pevnostní posouzení těsnícího vlnovce na stropu kotle K1 v ECH
 • 1994   Klapka studeného vzduchu
 • 1994   Hierarchie netěsností kotle K1 před GO
 • 1994   Návrh úpravy vrat mlýna
 • 1994   Dopravníky uhlí u kotle K23 v ETU II
 • 1994   Výpočet základních rozměrů pružin u vrat mlýna
 • 1994   Návrh dotěsnění příruby dilatačního rámu
 • 1994   Dopad utěsnění průchodu trubek kotle na zvýšení napětí v nátrubcích
 • 1994   Návrh těsnění příruby vrat mlýna u kotle č.9 v ETI
 • 1994   Hierarchie netěsností kotle K23 v ETU II PO GO
 • 1994   Návrh utěsnění hlavic ostřikovačů
 • 1994   Návrh těsnění příruby mlýna MV 3100
 • 1994   Těsnost kouřovodů kotle K6 na EMĚ I
 • 1994   Posouzení technických úprav na soustrojí pro PVE Dlouhé Stráně
 • 1994   Koleno spalinovodu u kotle č.9 v ETI
 • 1994   Experimentálně zjištěné velikosti podtlaku u kotle K9 v ETI
 • 1994   Dotěsnění mezery mezi bočníky.
 • 1994   Závěrečná doporučení ke GO K5 EPOČ a cílové hodnoty přisávání
 • 1994   Konstrukční řešení úpravy spalinovodu v ETI
 • 1995   Těsnění průchodek ostřikovačů do spalovací komory
 • 1995   Varianty utěsnění spoje drtič - ejektor a drtič - výsypka v ETU II
 • 1995   Kontrolní výpočty vybraných částí reversního soustrojí PVE Štěchovice
 • 1995   Závěry z technické prohlídky kotle K 22 v EPRU II
 • 1995   Výpočet napětí v osovém kondenzátoru KS2/2 při provozních podmínkách
 • 1995   Posouzení technických úprav na soustrojí pro PVE Dlouhé Stráně
 • 1995   Kontrolní výpočty vybraných částí soustrojí PVE Štěchovice
 • 1995   Určení parametrů kotle K5 EPOČ po GO - verze II
 • 1995   Rekonstrukce pojezdové dráhy drtiče
 • 1995   Určení přenášené síly z deformace čepu
 • 1995   Upřesnění zvolené varianty utěsnění spoje drtič-ejektor
 • 1995   Varianty rekonstrukce klapky 2s1p - 800 *800 (RAFAKO)
 • 1995   Výrobní podklady pro utěsněníé mlecí skříně
 • 1995   Prohlídka kotle K1 - zjištění netěsností
 • 1995   Hiearchie netěsností u K24 v ETU II. Výběr konstručních uzlů
 • 1995   Prohlídka kotle K24 v ETU II. Návrhy úprav
 • 1995   Komora PK 13 EDĚ:(deformace, namáhání, podklady)
 • 1995   Výpočet napěťových polí v membránové stěně kotle u ostřikovačů
 • 1996   Zavěšení výfukového potrubí v ETU II
 • 1995   Určení kritických míst, jejichž řešení je třeba doložit dodavatelem GO
 • 1995   Hodnocení stavu kotle K3 v ECH před GO. Výběr kritických míst
 • 1995   Prohlídka kotle K1 ECH - zjištění netěsností po roce od GO
 • 1995   Hodnocení utěsnění bočních stěn kotle K9 v ETI
 • 1996   Technické podklady k provedení výpočtu kotle K9 v ETI
 • 1995   Sledování deformace komory PK7/1 v ECH
 • 1995   Zpřesňování zadaní na GO u K3 v ECH - přehled
 • 1995   Porovnání parametrů kotle K9 v ETI
 • 1995   Prohlídka kotle K24 v ETU II před měřením po GO
 • 1996   Technická prohlídka kotle K3 v EPRU I. Výběr konstrukčních uzlů
 • 1995   Napětí v ostřikovaných membránových stěnách - výpočty životnosti
 • 1996   Varianta dotěsnění horní příruby vrat kotle K3 v EPRU I
 • 1996   Hierarchie netěsností VST kotle K3 v EPRU I
 • 1996   Přepočet a posouzení dodavatelem GO navrhovaných řešení kritických uzlů
 • 1996   Hodnocení výsledků úprav ke zvýšení těsnosti K22 v EPRU II
 • 1996   Úpravy pro zvýšení těsnosti VST kotle K3 v EPRU I
 • 1996   Vyhodnocení předaných technických nabídek
 • 1996   Rozbor příčin trvalých deformací
 • 1996   Vyhodnocení výsledků po najetí bloku B3 v EPRU I
 • 1996   Vyhodnocení výsledku oprav na K 24 v ETU II po GO
 • 1996   Výpočtové poškození svařence komor Pk 13 a Pk 14 v EĎE
 • 1996   Zatížení základů generátoru PVE statorovými patkami při zkratu
 • 1997   Přívěšení potrubí z MPK2 do MPK3 v ETU II u K21
 • 1997   Kontrola stavu těsnosti kotle K4
 • 1997   Víka GD a ŘP u K4 v ECH
 • 1997   Přepočet navržených úprav u kotle K9 v ETI
 • 1997   Kontrola statického výpočtu absorbéru 2 EMĚ I
 • 1997   Pevnostní přepočet nádoby absorbéru 2 EMĚ I
 • 1997   Vazby sušek u kotle K9 v ETI
 • 1997   Kritéria hodnocení úprav elektrárenských kotlů
 • 1997   Deformace komorového rámu kotle č.9 v ETI - možnosti řešení
 • 1997   Vyhledání netěsností na skříni EO u kotle K3 v ELE
 • 1997   Kontrola stavu MO u K3 v ELE
 • 1997   Stropy kotlů 100 a 200MW. - Shrnutí
 • 1997   Mlecí okruhy kotlů 100 a 200MW. - Shrnutí
 • 1997   Ohříváky vzduchu kotlů 100 a 200MW. - Shrnutí
 • 1997   Průhyb komor a nosných částí Kotle K4
 • 1997   Elektroodlučovače kotlů 100 a 200MW. - Shrnutí
 • 1997   Vyhodnocení dostupných podkladů o spolehlivosti jednotlivých řešení
 • 1997   Doporučení pro další úpravy vedoucí k unifikaci
 • 1998   Databáze těsnění kotlů
 • 1998   Klapka studeného vzduchu VM
 • 1998   Prohlídka sušek u K22 v EPRU 2
 • 1998   ST parovody ETU II. Výpočet napětí.
 • 1998   Závěrečená zpráva GO K3 ECH
 • 1998   Vyhodnocení předaných technických nabídek na RGO K3 ELE
 • 1998   Měření relativních pohybů u sušek v EPRU II
 • 1998   Vyjádření k technickému retrofitu
 • 1998   Posouzení větrné elektrárny 630 kw mravenečník
 • 1998   Utěsnění kotle
 • 1998   Vysoučení a temperování vyzdívek pro fluidní kotel K1 v ETI
 • 1998   Větrná elektrárna 630 kw mravenečník posouzení výsledků měření
 • 1998   Vstřiky - měření EPRU I
 • 1998   Podavače a GD u K3 a K4 v ECH
 • 1999   Vstřiky - měření ECH
 • 1999   Kontrolní výpočet elektroohříváku
 • 1999   Pevnostní výpočty kulového uzávěru vodní elektrárny Lipno
 • 1999   Uzlový kus VT parovodu ETU II
 • 1999   III. vstřik K4 ECH
 • 1999   Vstřiky. Opakované měření v ETU II
 • 1999   posouzení stavu kolejového svršku na skládce uhlí v ETU II
 • 1999   Utěsnění kotle v ELE
 • 1999   Strusková výsypka kotle K3 v ELE
 • 1999   Vizualizace netěsností kotle K2 v ELE
 • 2000   Přepočet části komory PK14 bloku 24
 • 2000   elektroodlučovače ii. bloklu ETU II (mechanická část)
 • 2000   výměníky spalin u bloku 22 v ETU II
 • 2001   úprava drtiče strusky
 • 2001   kontrola těsnosti kotle k1
 • 2001   vytahování drtiče strusky
 • 2001   úprava drtiče strusky
 • 2002   VTZR ventily před TG
 • 2002   Přepouštěcí stanice do kondenzátoru
 • 2002   Kompenzátory spalinovodů v ECH
 • 2003   Kolíková spojka pro pohon drtičů
 • 2003   Úpravy vyhrnovače
 • 2004   Deformace skříně lj
 • 2005   Tuhost kompenzátoru na LJ EMĚ
 • 2005   Úprava vrat mlýna
 • 2005   Tuhost kompenzátoru na vzduchu lj emě shrnutí
 • 2011   Metalografické posouzení vzorků z komína ETI
 • 2015   Výpočtové doložení nevhodnosti zesilování žeber u hrda uchycení míchadla
 • 2015   Řešení uchycení míchadla na absorbéru se sádrovcovou suspenzí B21
 • 2015   Posouzení oprav segmentu PŘSV s mnohačetným napadením korozí
 • 2016   Pokyny pro opravu pláště absorbéru K v ETU
 • 2016   Oprava absorbéru K, ETU - závěrečná zpráva
 • 2017   Pokyny pro vyztužení pláště absorbéru J v ETU
 • 2020   Kompenzátory a uložení potrubí v ETU
 • 2021   Posouzení uložení potrubí po tlakovém rázu
 • 2022   Montáž pevných redukcí a vlnovcových kompenzátorů
 • 2022   Technická pomoc - Uložení VT, ST parovodu

nahoru

El. Opatovice

 • 2008   Posouzení trasy horkovodního potrubí DN400 a DN200
 • 2017   Posouzení stavu KT K4
 • 2018   Vyhodnocení provozních dat kotlů a turbín za rok 2017
 • 2018   Šoupátko 1, typ MOSTRO S41 123-B160, DN250/225, PN160. kotle K3
 • 2018   Vyhodnocení životnosti a spolehlivosti KT K1
 • 2018   Šoupě (21799/398164) z parního uzlu kotle K4
 • 2018   Šoupě (20958/398174) z parního uzlu kotle K4
 • 2019   Zpracování dat za období 2018
 • 2019   Vyhodnocení životnosti a spolehlivosti KT K6
 • 2020   Doplnění IP pro PV K2
 • 2020   Vyhodnocení provozních dat kotlů a turbín za rok 2019
 • 2020   Vyhodnocení podkladů pro určení zbytkové životnosti ze vzorku PPII K3
 • 2020   Vyhodnocení životnosti a spolehlivosti kotlového tělesa K2 v 2020
 • 2020   Kritická místa přívodního potrubí NRS56, konkrétně od VT parního uzle kotle K5 po NRS56 a od VT parního uzle kotle K6 po NRS56
 • 2020   Kritická místa parovodu PK8 - PU kotle K3 a příprava podkladů pro FFS
 • 2020   Vyhodnocení podkladů pro určení zbytkové životnosti ze vzorku PreIV K5
 • 2020   Parovod R8/31 – zbytková životnost –zhodnocení
 • 2021   Zpracování dat za období 2020
 • 2021   Zbytková životnost PK8-PU kotle K3
 • 2021   Vyhodnocení životnosti a spolehlivosti kotlového tělesa K5 v 2021
 • 2021   Vyhodnocení podkladů pro určení zbytkové životnosti ze vzorku PPII K3
 • 2021   Doplnění výpočtového modelu pro PŠ1-PU5 parovodu K5 podle dokumentace skutečného provedení z roku 2014
 • 2021   K5-diagnostika parovodu, zajištění materiálových podkladů
 • 2022   Zpracování dat za období 2021
 • 2022   Vyhodnocení životnosti a spolehlivosti kotlového tělesa K3
 • 2023   Zpracování dat za období 2022
 • 2023   Porovnání stavu kotlových těles K1-K6
 • 2023   Vyhodnocení prodloužení inspekčního intervalu kotlových těles

nahoru

zpět na Reference