Těžní stroje a strojírenství

INCO engineering

 • 1995   Kontrolní výpočet těžného stroje 4K 4016, Důl ČSM - STONAVA)
 • 1996   Kontrolní výpočet diskové, hydraulicky řízené brzdové jednotky HPB 170
 • 1999   Kontrolní výpočet inovované hydraulicky řízené brzdy
 • 2000   Výpočet bubnu těžního stroje 2b 6118 a hřídele těžního stroje na únavu
 • 2001   Porovnání původního a inovovaného pudného kotouče těžních strojů
 • 2001   Pevnostní a únavový výpočet inovovaného kotouče těžního stroje, DARKOV
 • 2002   Pevnostní posouzení kotouče těžního stroje 4L - 4250 / 2 x 2400, Jasterzebska Spółka Weglowa S.A., KWK Zofiówka
 • 2002   Pevnostní výpočet nového kotouče 4K 4016, doly ČSM a ČSA)
 • 2003   Pevnostní výpočet nového kotouče 4K - 5016 (Důl Darkov )
 • 2004   Pevnostní výpočet kotouče
 • 2006   Pevnostní výpočet těžního stroje 6K5022
 • 2006   Zatížení základů těžního stroje 4K3316
 • 2006   Zatížení základů těžního stroje 8K5032
 • 2006   Zatížení základů těžního stroje 4K3316 ZMĚNA a) ZE DNE 28.8.2006
 • 2006   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele 4K3316 GAJKIJ GOK
 • 2006   Pevnostní výpočet ložiskových těles 4K3316 GAJSKIJ GOK
 • 2007   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele 8K5032 GAJSKI GOK
 • 2007   Pevnostní výpočet ložiskových těles 8K5032 GAJKIJ GOK
 • 2007   Pevnostní výpočet kotouče 4K4016
 • 2007   Zatížení základů těžního stroje 8K5032
 • 2007   Pevnostní výpočet ložiskových těles 8K5032 GAJKIJ GOK
 • 2007   Pevnostní výpočet buben těžního stroje 1B2015M JÁMA LEON IV
 • 2008   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele těžního stroje 4K - 5018 Gajskij GOK
 • 2008   Zatížení Základů těžního stroje 2K3013
 • 2008   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele 2K3013
 • 2008   Zatížení základů těžního stroje 1B6560
 • 2008   Pevnostní výpočet bubnu a hřídele těžního stroje 1B6560 GAJSKIJ GOK
 • 2010   Zatížení základu těžního stroje 6K5529
 • 2010   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele 6K5529 VOLGAKALIJ
 • 2010   Pevnostní výpočet ložiskových těles 6K5529 VOLGAKALIJ
 • 2012   Zatížení základu těžního stroje 1B3020, rev.1
 • 2012   Pevnostní výpočet bubnu a hřídele těžního stroje 1B3020, rev.1
 • 2012   Pevnostní výpočet bubnu těžního stroje 1B2622, Evrochim Volgakalij
 • 2012   Pevnostní výpočet bubnu pozemního stroje 1B2010
 • 2013   Pevnostní výpočet brzd bubnu stroje 2B3216
 • 2013   Pevnostní výpočet stroje 2B6124, Darkov
 • 2013   Pevnostní výpočet růžic pevného a volného bubnu stroje 2B6124, Darkov
 • 2013   Pevnostní výpočet bubnu pozemního stroje 1B5317
 • 2013   Pevnostní výpočet bubnu a hřídele stroje 1B5022, Baškirská měď
 • 2013   Výpočet součinitelů koncentrace napjatosti ve skořepinových konstrukcích
 • 2014   Pevnostní výpočet tělesa pevného ložiska 1B5022, Baškirská měď
 • 2014   Pevnostní výpočet tělesa volného ložiska 1B5022, Baškirská měď
 • 2014   Pevnostní výpočet bubnu a hřídele stroje 2B5816
 • 2014   Pevnostní výpočet těles ložisek těžního stroje 2B5816
 • 2014   Pevnostní výpočet modernizovaného brzdového stojanu stroje 4K5016
 • 2014   Pevnostní výpočet tělesa kuplovací spojky stroje 2B5816
 • 2014   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele stroje 4K3015
 • 2014   Pevnostní výpočet těles ložisek těžního stroje 4K3015
 • 2014   Pevnostní výpočet brzdového stojanu stroje 2B5816
 • 2014   Pevnostní výpočet brzdového stojanu stroje 4K3015
 • 2015   Návrhový výpočet skořepin kotoučů
 • 2015   Pevnostní výpočet bubnu a hřídele stroje 2B5024
 • 2015   Pevnostní výpočet bubnu a hřídele stroje 2B4023
 • 2015   Pomůcka pro navrhování vybraných kotevních šroubů
 • 2015   Pevnostní výpočet těles ložisek těžního stroje 2B5024
 • 2015   Pevnostní výpočet tělesa spojkového mechanismu stroje 2B4023
 • 2015   Návrhový výpočet základních rozměrů plechů stroje 2B7518
 • 2015   Pevnostní výpočet brzdových stojanů stroje 4K5016, Lazy
 • 2015   Výpočet ohřátí brzdového segmentu stroje 4K5016, Lazy
 • 2015   Návrh standardního typu tvaru ložisek těžních strojů z hlediska pevnosti a únosnosti na základě přetrhové síly
 • 2015   Pevnostní výpočet brzdových stojanů stroje 4K5016, Lazy
 • 2015   Výpočet ohřátí brzdového segmentu stroje 4K5016, Lazy
 • 2015   Výpočet napjatosti a deformace brzdového disku stroje 4K5016, Lazy
 • 2015   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele stroje 6K4522
 • 2015   Pevnostní výpočet těles ložisek těžního stroje 6K4522
 • 2016   Domek ložiska 6K5529
 • 2016   Rám ložiska 6K5529
 • 2016   Pevnostní výpočet kotouče a hřídele stroje 6K5529
 • 2016   Pevnostní výpočet brzdového stojanui stroje 6K5529
 • 2016   Návrhový výpočet pro stanovení základních rozměrů vícevrstvých strojů.
 • 2018   Pevnostní výpočet kotouče těžního stroje 2K3212
 • 2019   Pevnostní výpočet skořepiny bubnu 2B5024
 • 2019   Pevnostní výpočet skořepiny kotouče 4K5016
 • 2019   Pevnostní výpočet skořepiny kotouče 8K5028
 • 2019   Pevnostní výpočet lanovnice Gajskij Gok
 • 2020   Výpočet pevného bubnu 2B5024, Jekaterimburg
 • 2022   Pevnostní výpočet bubnu 2B6331
 • 2022   Vyhodnocení znovupoužitelnosti vybraných typů šroubů

nahoru

DIZ BOHEMIA

 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbéru odsíření ETU
 • 2018   Dimenzování samostatně stojícího absorbéru pro instalaci technologie na odlučování rtuti
 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbéru odsíření ETU
 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbéru odsíření ETU
 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbéru odsíření EMĚ
 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbéru odsíření ETI
 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbéru odsíření ELE
 • 2018   Statické posouzení a koncepční návrh úprav absorbérů odsíření EPRU

nahoru

DOOSAN

 • 2013   Návrh a výpočet expozičního kanálu
 • 2015   Výpočet závěsů pro svařence kabin
 • 2015   Kontrola zavěšení dílů
 • 2018   Návrh závěsů pro komponenty
 • 2018   Namáhání čepů
 • 2019   Pevnostní výpočet háků
 • 2020   Výpočet závěsného čepu
 • 2021   Výpočet přípravku
 • 2022   Porovnání napětí ve vybraných typech krkových a přivařovacích přírub
 • 2022   Dimenzování vybraných potrubních komponent

nahoru

EXXEN

 • 2022   Vyhodnocení účinků do uložení tras
 • 2023   Výpočet parních potrubních tras podle norem EU

nahoru

ENGO

 • 2003   Rozbor příčin poruch popelových svodek k11 v ETI
 • 2010   Odstranění příčin netěsností 2.tahu FK1/2
 • 2011   Úprava okolí přechodu z kuželové do válcové části komína v ETI
 • 2011   Řešení stavu popelové svodky kotle K11 v ETI
 • 2013   Vzorek odebraný z popelové svodky DN250/300 na K7 v Teplárně Poříčí
 • 2013   Svodka
 • 2017   Kontrola komína na ETI v místě úprav
 • 2019   Posouzení dilatačního chování vortexu V EHO
 • 2021   Posouzení praskání vyzdívky na nosu v cyklónech FK1 a FK2 EHO

nahoru

K-PROTOS

 • 2006   Výpočet a hodnocení napjatosti výměníku VT4 průměru 2500 mm
 • 2006   Výpočet a hodnocení napjatosti výměníku VT4 průměru 3700 mm
 • 2006   Průhyby trubkovnic výměníku VT4 se základovým průměrem 3760 mm
 • 2006   Účinky připojených potrubí na adaptovaný výměník VT4
 • 2006   Statický výpočet ocelové konstrukce informační tabule
 • 2006   Pomocná konstrukce pro montáž panelu s obrazovkami
 • 2006   Odhady chování hřídele šnekového lisu
 • 2007   Kontrolní přepočet horního víka homogenisační nádrže na vnější zatížení
 • 2007   Posouzení stavu materiálu kolen
 • 2009   Výpočtové stanovení silových a momentových účinků potrubních tras kolony C-202

nahoru

zpět na Reference