Výpočty, analýzy, posouzení

 • FFS (Fitness For Service) hodnocení creepu, únavy, koroze, křehnutí, požáru, imperfektních nádob

 • Pevnostní výpočty statické únosnosti (napěťové a deformační)

 • Výpočty životnosti (nízkocyklová a vysokocyklová únava)

 • Analýza křehkého porušení

 • Dynamická analýza konstrukcí (vlastní a nucené kmitání, obecné buzení, vibrace, rázové děje, přejezdy rezonance)

 • Stabilitní hroucení (především tlakových nádob a obecných skořepin)

 • Výpočty teplotních polí (stacionární, nestacionární a šokové děje)

 • Analýza seizmické odezvy a odolnosti

 • Posouzení funkční, konstrukční a materiálové způsobilosti

 • Výpočty sil do kotvení

Zpracování průvodní a průkazné dokumentace

 • Zprávy k návrhovým a kontrolním výpočtům

 • Zprávy k přehodnocení seizmické odolnosti

 • Zprávy dle norem pro jadernou i klasickou energetiku

Konstukční úpravy

 • Dimenzování zařízení

 • Návrhy konstrukčních úprav

 • Návrhy na úpravy kotvení

 • Návrhy na úpravy svarových a šroubových spojů

Inovace

 • Návrhy úprav vedoucí ke snížení výrobních nákladů

 • Optimaliace vedoucí ke zvýšení životnosti

 • Optimalizace využití materiálu

 • Tvarová optimalizace

Řešení problémů

 • Výpočtové řešení havarijních stavů

 • Výpočtové řešení poruch strojů

Prodej

  Základní verze systému PMD a program GFEM

 • Vedení tepla

 • Termoelasticita

 • Vlastní frekvence

 • Lineární stabilita