Spolupráce

V r. 1997 byla mezi společností VAMET s.r.o. a Ústavem termomechaniky AV ČR uzavřena smlouva o společném vývoji a využití jednotného systému konečně prvkových programů PMD včetně grafického procesoru GFEM. Na smlouvu navázala v roce 2008 licenční smlouva mezi společností VAMET s.r.o. a ÚT AV ČR, směřující k rozvoji a zhodnocení systému PMD.

Od roku 1995 pořádají Ústav termomechaniky AV ČR a společnost VAMET,s.r.o. každoročně (obvykle v listopadu) jednodenní seminář "Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků". Sborník referátů v nezkráceném znění a s vlastním číslem ISBN vyšel poprvé v r. 2000.

V současné době jsou pořadateli těchto seminářů ÚT AV ČR, VAMET s.r.o., Česká společnost pro mechaniku, Ústav mechaniky FS ČVUT v Praze, Katedra mechaniky FAV ZČU v Plzni a Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně. V tomto roce se bude seminář konat 23.11. 2017 v Praze.