Zaměření

Společnost se orientuje na řešení problémů v energetickém, chemicko-technologickém, těžebním a jaderném průmyslu. Posuzuje poruchové a havarijní stavy. Provádí pevnostní, konstrukční a technologický návrh inženýrských aplikací a zpracovává průkaznou dokumentaci dle požadované metodiky.

Řešíme zakázky v těchto oborech:

ANALÝZA MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ STROJŮ A STROJNÍCH ČÁSTÍ - pevnostní, dynamická a seizmická analýza, výpočty teplotních polí a napětí, hodnocení napjatosti a stanovení životnosti podle požadavků výrobců a provozovatelů strojních a energetických zařízení.

TEPELNÁ A TERMODYNAMICKÁ ANALÝZA - konzultační činnost pro výrobce a provozovatele jaderných, energetických, chemických, dopravních a zemědělských zařízení, strojů a přístrojů; tepelné výpočty (bilance výkonů, účinnosti a zatížení v důsledku probíhajících procesů, popis těchto procesů).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ - v oboru technologická zařízení staveb, tepelná technika.

MĚŘENÍ - zajištění a doplnění podkladů pro výše uvedené výpočty.

PROGRAMY - vývoj specializovaných programů dle požadavků zákazníka.

ROZBOR PORUCH A HAVÁRIÍ STROJŮ - přepočty původní dokumentace, určování kritických uzlů, návrhy úprav, rozbor příčin nedosažení projektových parametrů.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI - pro zajištění kvalitních a relativně levných služeb byl vypracován systém zajištění jakosti v souladu s ČSN ISO 9000.

Společnost VAMET je držitelem oprávnění a osvědčení:

 • Projektová činnost ve výstavbě (Ev.č. 31007-0645492)
 • Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku (Ev.č. 31007-0646292)
 • Poradenská činnost v oblasti strojírenství (Ev.č. 31007-064892)
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (Ev.č. 310005-518225449)
 • Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (Ev.č. 31007-0244398)
 • Oprávnění o odborné způsobilosti vydané ITI ve smyslu § 6a písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb. k činnostem dle § 5 vyhl. ČÚBP č. 76/1989 Sb., ve znění vyhl ČÚBP č. 263/1991 Sb. k provádění zkoušek vyhrazených jaderných zařízení podle § 7 a 15 pro výpočty, konstruování a zpracování technické dokumentace za účelem stanovení resp. prodlužování životnosti uvedených zařízení;potvrzování technické dokumentace podle § 8 citovaných vyhlášek ČÚBP.

 • Osvědčení o odborné způsobilosti vydané ITI na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990 Sb. k provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných tlakových zařízení v rozsahu tlakové nádoby stabilní skupiny A,B, provádění stavební a první tlakové zkoušky vyhrazených tlakových zařízení u výrobní, montážní nebo opravárenské organizace v rozsahu tlakové nádoby stabilní skupiny A,B

 • Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 8668 v oboru technologická zařízení staveb
 • Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 8669 v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
 • Certifikát pro specifické činnosti NDT podle požadavků standardu Std-201 APC:2011:

  • VTP - Vizuální kontrola povrchů